BgSMS Full Mod Apk Download

BgSMS Mod APK Download Nikolai Galabov Produced as a Full Trick Apk by Communication added to category as Fraudulent

Mod Game Name: BgSMS Apk Download
Mod Game Category: Communication
Mod Game producer: Nikolai Galabov
Total Mod Game Downloads: 1 - 5
Fraudulent Android Version Required for Game: 4.4 and up
Fraudulent Game History: December 17, 2017

Програмата BgSMS е предназначена за изпращане и получаване на СМС, написани на кирилица, при това НА ЦЕНИ, ЕДНАКВИ НА ТЕЗИ СЪС СМС-ите НА ЛАТИНИЦА.

Възможности:

* Изпращане и получаване на СМС-и на кирилица при цена еднаква с тази на СМС-ите на латиница.
* Използване на собствен механизъм (наред със стандартния) за разделяне (при изпращане) и обединяване (при приемане) на дълги съобщения (над 160 знака).
* Изпращане на СМС до „прост“ телефон (в който не може да бъде инсталирана програмата) чрез кодиране на текста от кирилица в латиница.
* Изпращане на СМС до „умен“ телефон, в който няма инсталирана програма BgSMS, чрез кодиране на текста от кирилица в латиница.
* Съвместна работа с подразбиращата се програма за СМС в устройството. Обикновено това е програмата „Съобщения“ (Messages или Messaging) на Google.
* Програмата BgSMS е предназначена за работа само със СМС, но не и с ММС.
* Съвместна работа с приложението „Контакти“ (Contacts) в устройството за да ползва информацията за вашите кореспонденти.
* Автоматично изчисляване на броя на символите и броя на СМС-ите, с които ще се предаде изпращаното съобщение.
* Изпращане на СМС до повече от един получател.
* Възможност за извеждане на звуков сигнал и/или съобщение при получаване на нов СМС.
* Отговаряне на получен СМС и възможност за включване на текста в отговора.
* Използване на собствен клипборд с голяма дълбочина за съхраняване и извеждане на текстове при съставяне на ново съобщение.
* Поддържане на архив за предадените и приетите съобщения.
* Интуитивен интерфейс с потребителя.
* Не съдържа реклами.
* Подробно „Ръководство за потребителя“, съдържащо се в самата програма.

Изисквания към устройството

Програмата BgSMS може да се инсталира на устройства с операционна система Андроид с версия 4.4 KitKat(API 19) и нагоре. Тези устройства могат да бъдат както мобилни телефони (смартфони), така и таблети, стига последните да осигуряват GSM функционалност, т.е. да имат SIM-карта.
Програмата е направена да работи с различни по размер и резолюция екрани, но в различните случаи нейните визуални елементи и най-вече тяхното разположение могат да изглеждат по различен начин. По-долу са показани резолюциите (в пиксели) и размерите (в инчове) на дисплеите, с които е тествана програмата.

480х640 12+ - 5.8
480х800 12+ - 4.7
480х854 12+ - 4.9
600х1024 12+ - 4.3
768х1024 12+ - 4.6
720х1280 10.4 - 3.7
768х1280 10.6 - 3.8
800х1280 10.7 - 3.8
1080х1920 11.0 - 4.0
1152х1536 9.6 - 4.9
1200х1920 11.3 - 4.1
1440х2560 10.4 - 5.2-
1536х2048 9.1 - 4.6
1600х2560 10.7 - 5.3-
1800х2560 11.1 - 5.5-
2160х3840 11.0 - 7.8-

Първоначално стартиране на програмата

Програмата BgSMS ползва информацията за вашите кореспонденти, предоставена от приложението „Контакти“ (Contacts) и работи съвместно с приложението „Съобщения“ (Messages или Messaging). Ето защо преди да се инсталира самата програма, трябва да се провери дали горните две приложения са инсталирани във вашето устройство и ако не са – да се инсталират.
Преди да се стартира програмата е необходимо да се извършат някои предварителни действия:
* Да се състави списък с контакти и групи от контакти, ако той вече не е бил създаден. За целта се използва приложението „Контакти“.
* Да се включи българския език в списъка с поддържаните езици от устройството
* Да се зададе правилната часова зона и точната дата и час за часовника на телефона. Това изискване е важно, тъй като получените и изпратените СМС-и се сортират въз основа на тяхното време на приемане/изпращане.
* За версии на Андроид 6.0 и нагоре трябва да се зададат необходимите разрешения за програмата BgSMS.

За повече информация вижте: https://sites.google.com/view/ngalabovpage/bgsms/version-1-1/revision-01/user-guide

SIMILAR FAMILY APPLES